Priser

Här finner Du priser för våra undersökningar och tjänster. För företag tillkommer 25 % moms för hälsokontroller, intyg, rehabilitering, m.m. som ej inbegriper sjukvård. Söker Du pris för något som inte står listat här är Du välkommen att kontakta oss.

Läkarbesök

 • Läkarbesök, ej avtalspatienter: 660:- (exkl. blodprover, röntgen, mm)
 • Specialistvårdsavtal helår: 2 970:- (fria besök under ett år, en initial allmänmedicinsk undersökning erbjuds, självkostnadspriser på övriga prover)
 • Blodtrycks- eller blodsockerkontroller, per besök: 330 :-(utan andra medicinska frågeställningar, inkl. provtagning, rådgivning och recept. Recept utfärdas för ett år)

Receptförnyelse

Om Du redan är patient hos oss och endast önskar förnya Ditt recept kan Du göra det här.

Hälsoundersökningar

 • Hälsoundersökning KOMPLETT – avtalspatient: 1 925 :-
 • Hälsoundersökning KOMPLETT – ej avtalspatient : 2 450:-
 • Hälsoundersökning BAS – avtalspatient: 1 100 :-
 • Hälsoundersökning BAS – ej avtalspatient: 1 500:-
 • Hälsoundersökning TRÖTTHET: 1 640:-
 • Hälsoundersökning AKTIV: 1 950:-
 • Hälsoundersökning INFÖR TÄVLING: 2 860:-
 • Hälsoundersökning SENIOR: 1 750:-
 • Hälsoundersökning GRAVID: 1  750:-
 • Hälsoundersökningar för företag och personal: Kontakta oss för offert

I samtliga hälsoundersökningar ingår medicinsk undersökning av läkare, provtagning, rådgivning samt återrapportering av provsvar. Ytterligare uppgifter om vilka prover som ingår, se Hälsoundersökningar.

Önskas provtagning utöver de som framgår på sidan för hälsoundersökningar tillkommer kostnad för detta. Fråga oss om Hälsoundersökning PLUS.

Prästgårdskliniken Privatläkare i Göteborg - Hälsoundersökningar

Övriga undersökningar och intyg enlig Arbetsmiljöverket (AFS 2019:3 och senare)

 • Körkort, ansökan och förnyelse alla klasser (även CDE, taxi) inkl. syntest (elektronisk inrapportering): 1045:-
 • Alkolåsansökan till Transportstyrelsen inkl. intyg, drogtester och blodprover (CDT och G-GT): 3 300:-
 • Drogtest komplett med 5 urinanalyser (amf, THC, opiat, benso, kokain): 1 320:-. Kostnad för intyg till Transportstyrelsen: 605:-
 • Drogtest komplett enl. ovan inkl. blodprover (CDT och G-GT) och intyg: 2 585:-
 • Blodprover alkoholmarkörer (CDT, G-GT): 880:-
 • Arbete eller studier utomlands: 1045 :- Ev. lungröntgen, vaccinationer, PPD (tuberkulostest) tillkommer
 • Spårvägspersonal (lokförare m fl,): 3 080:- Kostnad för drogtest, blodprover (CDT, G-GT) tillkommer
 • Dykundersökning, fritid: 1 045:-
 • Dykundersökning, yrkesdykarbete enl. AFS 2019:3/EDTC:  3 125:-
 • Rök- och kemdyk enl. AFS 2019: 3 125:-
 • Intyg för livsmedelsanställda: 1 100:-
 • Höghöjdsarbete/mast- och stolpintyg enl. AFS 2019:3 eller senare:   3 025:-
 • Adoption inkl provtagning (HIV) : 1 210:-, exkl provtagning: 1 045:-
 • Kuskintyg/travlicens: 1 210:-
 • Invaliditetsintyg försäkringsärenden: 2 750:-
 • Intyg vid nytecknande av försäkring inkl ev provtagning: 2 750:-
 • Härdplastintyg: 1 450:-
 • Asbest intyg: 2 000:-, inkl röntgen
 • Nattarbete: 1 210:-
 • Radiologiskt arbete: hälsoundersökning 1 375:-, periodisk kontroll: 1 045:-
 • Sjöfolk: 1 375:-
 • Offshore norsk kontinentalsockel: 2 420:-
 • Enbart arbetsprov på ergometercykel med EKG: 825:- (för dig som tränar, fritidsdykare m fl)

Enskilda prover och undersökningar

 • Ämnesomsättning (sköldkörtelprover): 385:-
 • PSA-prov (prostata): 385:-
 • Blodsocker: 110:-
 • Blodvärde: 110:-
 • Blodtryck: 110:-
 • EKG i vila: 330:-
 • Spirometri: 220:-
 • Mätning av underhudsfett, kroppsfett (visceralt fett), muskelmassa, basalmetabolism, längd, vikt, BMI och midjemått: 330:-
 • PPD (tuberkulostest): 600:-

_DSC4276

Företagshälsovård

Till skillnad från de större företagshälsovårdsbolagen tecknar vi avtal utifrån Era egna behov på företaget, inga s k ramavtal. Kontakta oss, så diskuterar vi tillsammans vad Ni behöver inom företagshälsovård för Ert företag!

Hos oss kan Ni bland annat teckna:
 • Företagshälsovårdsavtal
 • Tillgänglighetsavtal (rådgivning, konsultation)
 • Specialistvårdsavtal för företag och anställda (allt inom sjukvård, behandling, utredning)

Priser enligt offert.

Vaccinationer

Läs mer om våra vaccinationer på denna länk.

Pris per dos

 • TBE vuxen 495:- barn 440:- inkl rådgivning
 • Influensa: >65 år: 66:-, <65 år: 220:-
 • Gulsot (hepatit A) Havrix, vuxen 480:- barn 0-15 år 350:- inkl reserådgivning
 • Gulsot (hepatit B) Engerix, vuxen 420:- barn 0-15 år 385:- inkl reserådgivning
 • Gulsot Twinrix (hepatit A+B): vuxen: 715:-, barn 0-15 år: 550:- inkl reserådgivning
 • Dukoral: 550:- (vaccin förskrivs på recept vid besöket)
 • Stelkramp: 470:-
 • Boostrix Polio: 470:-
 • Vattkoppor: 880:-
 • Bältros: 330:- (vaccin förskrivs på recept inför besöket)
 

Kom i kontakt med oss

Du kommer enkelt i kontakt med oss på denna länk.

Historien är inte bara det som varit

På 1860-talet var antalet invånare i Vallda drygt 2 300 personer[1]. Under sista delen av 1800-talet och första halvan av 1900-talet blev Vallda en avfolkningsbygd, huvudsakligen på grund av br…

Receptförnyelse

Om Du redan är patient hos oss och endast vill förnya Ditt recept kan Du göra det så här: Tre enkla steg eller 2 om du är avtalspatient…

prastgardskliniken-privatlakare-goteborg-jumbotron-bkg-test4

Om att bli avtalspatient på Prästgårdskliniken


Alltid samma läkare – Din egen, fria besök och medicinsk rådgivning, utan att behöva vänta och på tider som passar dig: 2 700 kr/år