Företagshälsovård

Prästgårdskliniken erbjuder företagshälsovård för små och medelstora företag i Kungsbacka och Varberg som önskar personlig kontakt, proaktivt hälsoarbete och avtal som är anpassade för just er verksamhet. Välkommen att kontakta oss för att få mer information om vårt erbjudande för företagare som söker en personlig företagshälsovård som blir en viktig del i ert aktiva arbetsmiljöarbete!

Företagshälsovård med anpassade avtal

Varje företag är unikt och därför jobbar vi alltid med avtal som är anpassade efter varje kunds behov och önskemål. I vissa branscher finns det till exempel behov av regelbundna kontroller och utfärdande av hälsointyg enligt gällande lagkrav, medan det i andra företag är viktigare med ett proaktivt arbete med ergonomi eller stresshantering för de anställda. Vår målsättning är att ni ska få just de tjänster som ni har behov av och enbart betala för dessa.

Vi erbjuder:

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster åt små och medelstora företag på orter kring Kungsbacka och Varberg:

– Hälsokontroller i arbetslivet. Detta kan inkludera både regelbundna hälsoundersökningar av anställda och lagstadgade kontroller som krävs i vissa yrken.
– Allmänna medicinska frågor
– Vaccinationer
– Hälso- och friskvårdsfrågor
– Sjukgymnastik och ergonomisk rådgivning
– Hjälp vid rehabilitering vid långtidssjukskrivning och omplaceringar.
– Utveckling av företagspolicys inom alkohol- och drogfrågor. 
– Prästgårdsklinikens ansvarige läkare är godkänd MRO-läkare.

Välkomna att höra av er om ni har behov av något utöver det som anges ovan. Med hjälp av utvalda samarbetspartners kan vi erbjuda ett heltäckande utbud av tjänster inom företagshälsa i Varberg och Kungsbacka.

Vår ambition är att skapa en personlig och förtrolig relation mellan läkare och patient. Vi vill att Du ska känna dig välkommen, förstådd och respekterad när Du kommer på besök.

Teckna avtal för företagshälsovård i Kungsbacka / Varberg

Är ni intresserade av att teckna ett förmånligt avtal för företagshälsovård i Varberg eller Kungsbacka? Välkommen att kontakta oss för att få mer information om hur vi kan lägga upp ett avtal som är anpassat till era behov. Genom att ha ett väl genomtänkt program för företagshälsa i den egna verksamheten kan vi hjälpa er att säkra ert arbetsmiljöarbete över tid. Att arbeta proaktivt lönar sig alltid för att upptäcka möjliga hälsorisker så tidigt som möjligt.

Kontakta oss för mer information och offert

Till skillnad från de större bolagen inom företagshälsovård så tecknar vi alltid avtal utifrån Era specifika behov på företaget, inga så kallade ramavtal.

Vårt motto är att man bara ska betala för de tjänster som man har behov av. Kontakta oss, så går vi tillsammans igenom vad Ni behöver inom företagshälsovård för Ert företag och tar fram ett avtal som är anpassat just för Er.

Företagshälsa som ger minskat behov av sjukvård

Vi tror att friskvård och proaktiva hälsoåtgärder är viktiga för att minska behovet av sjukvård. Att arbeta förebyggande för en god hälsa på jobbet ger mervärde för era anställda och hjälper er att reducera sjukskrivningar på arbetsplatsen. Vårt helhetstänk kommer er till godo när ni anlitar oss som er partner för företagshälsovård till ert företag beläget i trakterna kring Kungsbacka eller Varberg.

Välkomna att kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan bidra till en bättre hälsa på ert företag!

prastgardskliniken-privatlakare-goteborg-jumbotron-bkg-test4

Om att bli avtalspatient på Prästgårdskliniken


Alltid samma läkare – Din egen, fria besök och medicinsk rådgivning, utan att behöva vänta och på tider som passar dig: 2 700 kr/år