Prices

Here you will find prices for our surveys and services. For companies, 25% VAT is added for health checks, certificates, rehabilitation and so on, which does not include healthcare. If you are looking for a price of something that is not listed here, you are welcome to Contact us.

Doctor's visit

 • Läkarbesök, ej avtalspatienter: 660:- (exkl. blodprover, röntgen, mm)
 • Specialistvårdsavtal helår: 2 970:- (fria besök under ett år, en initial allmänmedicinsk undersökning erbjuds, självkostnadspriser på övriga prover)
 • Blodtrycks- eller blodsockerkontroller, per besök: 330 :-(utan andra medicinska frågeställningar, inkl. provtagning, rådgivning och recept. Recept utfärdas för ett år)

Prescription renewal

If you are already a patient with us and only wish to renew your prescription, you can do so here.

Hälsoundersökningar

 • Hälsoundersökning KOMPLETT – avtalspatient: 2 200 :-
 • Hälsoundersökning KOMPLETT – ej avtalspatient : 2 860:-
 • Hälsoundersökning BAS – avtalspatient: 1 100 :-
 • Hälsoundersökning BAS – ej avtalspatient: 1 760:-
 • Hälsoundersökning TRÖTTHET: 1 870:-
 • Hälsoundersökning AKTIV: 2 200:-
 • Hälsoundersökning INFÖR TÄVLING: 3 080:-
 • Hälsoundersökning SENIOR: 1 980:-
 • Hälsoundersökning GRAVID: 1  980:-
 • Health examinations for companies and staff: Contact us for a quote

All health examinations include a medical examination by a doctor, sampling, counseling, and reporting of test results. For further information on which samples are included, see health examinations.

There is an additional cost for sampling in addition to those stated on the page for health examinations . Ask us about Health examination PLUS.

Prästgårdskliniken Privatläkare i Göteborg - Hälsoundersökningar

Övriga undersökningar och intyg enlig Arbetsmiljöverket (AFS 2019:3 och senare)

 • Körkort, ansökan och förnyelse alla klasser (även CDE, taxi) inkl. syntest (elektronisk inrapportering): 1045:-
 • Alkolåsansökan till Transportstyrelsen inkl. intyg, drogtester och blodprover (CDT och G-GT): 3 300:-
 • Drogtest komplett med 5 urinanalyser (amf, THC, opiat, benso, kokain): 1 320:-. Kostnad för intyg till Transportstyrelsen: 605:-
 • Drogtest komplett enl. ovan inkl. blodprover (CDT och G-GT) och intyg: 2 585:-
 • Blodprover alkoholmarkörer (CDT, G-GT): 880:-
 • Arbete eller studier utomlands: 1045 :- Ev. lungröntgen, vaccinationer, PPD (tuberkulostest) tillkommer
 • Spårvägspersonal (lokförare m fl,): 3 080:- Kostnad för drogtest, blodprover (CDT, G-GT) tillkommer
 • Dykundersökning, fritid: 1 045:-
 • Dykundersökning inkl spirometri exkl. arbets-EKG:      2 180:-
 • Dykundersökning, yrkesdykarbete enl. AFS 2019:3/EDTC inkl spirometri och arbets-EKG:      3 025:-
 • Rök- och kemdyk, inkl. spirometri och arbets-EKG: 3 025:-
 • Intyg för livsmedelsanställda: 1 100:-
 • Höghöjdsarbete/mast- och stolpintyg enl. AFS 2019:3 eller senare:   3 025:-
 • Adoption inkl provtagning (HIV) : 1 210:-, exkl provtagning: 1 045:-
 • Kuskintyg/travlicens: 1 210:-
 • Invaliditetsintyg försäkringsärenden: 2 750:-
 • Intyg vid nytecknande av försäkring inkl ev provtagning: 2 750:-
 • Härdplastintyg: 1 450:-
 • Asbest intyg: 2 000:-, inkl röntgen
 • Nattarbete: 1 210:-
 • Radiologiskt arbete: hälsoundersökning 1 375:-, periodisk kontroll: 1 045:-
 • Sjöfolk: 1 375:-
 • Offshore norsk kontinentalsockel: 2 420:-
 • Enbart arbetsprov på ergometercykel med EKG: 825:- (för dig som tränar, fritidsdykare m fl)

Individual samples and examinations

 • Ämnesomsättning (sköldkörtelprover): 385:-
 • PSA-prov (prostata): 385:-
 • Blodsocker: 110:-
 • Blodvärde: 110:-
 • Blodtryck: 110:-
 • EKG i vila: 330:-
 • Spirometri: 220:-
 • Mätning av underhudsfett, kroppsfett (visceralt fett), muskelmassa, basalmetabolism, längd, vikt, BMI och midjemått: 330:-
 • PPD (tuberkulostest): 600:-

_DSC4276

Occupational health care

Unlike the larger occupational health care companies, we sign agreements based on your own needs at the company, without framework agreements. Contact us, to discuss what you need in occupational health care for your company!

With us you can, among other things, sign:
 • A company health care agreement
 • Availability agreement (advice, consultation)
 • Specialist care agreement for companies and employees (everything in healthcare, treatment, investigation)

Prices according to quotation.

Vaccinations

Read more about our Vaccinations.

Price per dose

 • TBE vuxen 495:- barn 440:- inkl rådgivning
 • Influensa: >65 år: 66:-, <65 år: 220:-
 • Gulsot (hepatit A) Havrix, vuxen 480:- barn 0-15 år 350:- inkl reserådgivning
 • Gulsot (hepatit B) Engerix, vuxen 420:- barn 0-15 år 385:- inkl reserådgivning
 • Gulsot Twinrix (hepatit A+B): vuxen: 715:-, barn 0-15 år: 550:- inkl reserådgivning
 • Dukoral: 550:- (vaccin förskrivs på recept vid besöket)
 • Stelkramp: 470:-
 • Boostrix Polio: 470:-
 • Vattkoppor: 880:-
 • Bältros: 330:- (vaccin förskrivs på recept inför besöket)
 

Get in touch with us

You can easily get in touch with us at Contact us.

History is not just what has been

In the 1860s, the number of residents in Vallda was just over 2,300 people. During the latter part of the 19th century and the first half of the 20th century, Vallda became a depopulated area...

Prescription renewal

If you are already a patient with us and only want to renew your prescription, you can do so in this way: Three simple steps or 2 if you are a contract patient...

prastgardskliniken-privatlakare-goteborg-jumbotron-bkg-test4

Om att bli avtalspatient på Prästgårdskliniken


Alltid samma läkare – Din egen, fria besök och medicinsk rådgivning, utan att behöva vänta och på tider som passar dig: 2 700 kr/år