Hälsoundersökningar och -intyg i Göteborg och Halland

Hälsoundersökning och läkarbesök i ett

På Prästgårdskliniken erbjuder vi hälsoundersökningar för såväl privatpersoner som företag. Det är alltid vår läkare som genomför hälsokontrollen, betrakta därför besöket som hälsoundersökning och läkarbesök ”i ett”! Efter hälsokontrollen får Du en sammanställning och om det är något som bör utredas vidare kan vi diskutera detta tillsammans.

Du hittar mer information om våra hälsoundersökningar här under. Klicka här för information om priser.

Våra hälsoundersökningar

Prästgårdsklinikens hälsoundersökning KOMPLETT

En totalgenomgång av Ditt hälsoläge

 • En allmänmedicinsk undersökning av specialistläkare
 • Blodtryck
 • EKG
 • Blodsocker
 • Blodvärde och järnvärde
 • Elektrolyter (natrium, kalium, kalcium)HU hjärtat
 • Leverprover
 • Njurfunktion
 • Giktprov (urinsyra)
 • Blodfetter
 • Kolesterol (inklusive det goda och det onda kolesterolet)
 • PSA (prostataprov) erbjuds för män >40 år
 • Sköldkörtelprov (ämnesomsättning) erbjuds för kvinnor
 • Urinprov
 • Synundersökning
 • Spirometri (lungfunktionsmätning)
 • Mätning av kroppsfett, muskelmassa, visceralt fett och basalmetabolism
 • Längd och vikt
 • BMI

Vi kan komplettera med andra prover enligt önskemål.

Prästgårdsklinikens hälsoundersökning BAS

För Dig som vill ha en enklare undersökning där Du får svar direkt på hur Du ligger till hälsomässigt. Inga prover skickas till lab.

 • En allmänmedicinsk undersökning av specialistläkare
 • Blodtryck
 • EKG
 • BlodsockerPrästgårdskliniken Privatläkare i Göteborg - Hälsoundersökningar
 • Blodvärde
 • Totalkolesterol
 • Mätning av kroppsfett, muskelmassa, visceralt fett och basalmetabolism
 • Längd, vikt, BMI
 • Spirometri (lungfunktionsmätning)
 • Synundersökning
 • Urinprov

Prästgårdsklinikens hälsoundersökning vid TRÖTTHET

Vid långvarig trötthet som inte beror på sömnbrist.  

 • En allmänmedicinsk undersökning av specialistläkare, inklusive hälsodeklaration
 • Sköldkörtelprov (TSH)
 • Tyroxin (T4)
 • B12
 • Folsyra/Folat
 • Ferritin
 • Blodstatus

Prästgårdsklinikens hälsoundersökning AKTIV

Tränar Du regelbundet, kanske också tävlar inom löpning, cykling, skidåkning, mm? Många som tränar vill veta hur konditionen är och hur hjärtat och lungorna mår. Klarar kroppen Göteborgsvarvet nästa år? Eller Vasaloppet?

 • Blodtryck
 • EKG
 • BlodsockerPrästgårdskliniken Privatläkare i Göteborg - Hälsoundersökningar
 • Blodvärde
 • Kolesterol- och blodfetter
 • Urinprov
 • Mätning av kroppsfett, muskelmassa, visceralt fett och basalmetabolism
 • Spirometri (lungfunktionsmätning)
 • Arbets-EKG på ergometercykel

Prästgårdskliniken Privatläkare i Göteborg - Hälsoundersökningar

Prästgårdsklinikens hälsoundersökning INFÖR TÄVLING

 • Hälsokontroll KOMPLETT
 • Arbets-EKG på ergometercykel

Prästgårdsklinikens hälsoundersökning SENIOR (65+)

 • En allmänmedicinsk undersökning av specialistläkare
 • Blodtryck
 • EKG
 • BlodsockerPrästgårdskliniken Privatläkare i Göteborg - Hälsoundersökningar
 • Blodvärde
 • Kolesterol- och blodfetter
 • Urinprov
 • B12
 • Folsyra
 • Bentäthetsmätning (kvinnor)
 • Prostataprov (vid indikation)
 • Ämnesomsättningsprov som tillägg för kvinnor

Prästgårdsklinikens hälsoundersökning GRAVID

För dig som är gravid eller planerar att bli det

 • Längd, vikt, BMI
 • Blodtryck
 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker
 • TSH (sköldkörtelprov)
 • Ferritin (mått på kroppens järndepå)
 • Folsyra
 • B12

Övriga hälsoundersökningar och -intyg för privatpersoner:

 • Intyg för fritidsdykare
 • Körkort, alla klasser
 • Adoptionsintyg
 • Kuskintyg/travlicens
 • Intyg vid tecknande av personförsäkring
 • Friskintyg och tjänstbarhetsintyg av olika slag för olika typer av arbeten (t ex offshore, sjöfolk, dykare, spårväg, lokförare mm)
 • Intyg inför arbete eller studier utomlands

Hälsokontroller och -intyg i arbetslivet (enligt AFS 2019:3 eller senare)

Prästgårdsklinikens ansvarige läkare är certifierad att utföra alla förekommande lagstadgade hälsokontroller enligt Arbetsmiljöverkets författningar (AFS), liksom norska hälsomyndigheter. Prästgårdsklinikens läkare innehar norsk legitimation samt specialistexamen i allmänmedicin och är godkänd av Fylkesmannen i Rogaland.

Exempel på undersökningar:

 • Hälsoundersökning för anställda, inkl nyanställningsundersökningar
 • Hälsoundersökningar för skift-/nattarbete
 • Undersökningar för livsmedelsanställda
 • Körkort inom alla klasser
 • Hälsokontroller för yrkesdykare AFS/EDTC.
 • Intyg offshore för norsk kontinentalsockel
 • Intyg för norska yrkesdykare
 • Arbeten inom spårväg, lokförare, m.m
 • Rök, kemdykning
 • Sjöfolksintyg, inkl. Manila
 • Joniserande strålning
 • Härdplastundersökning
 • Arbete med asbest och fibrosbildande damm
 • Höghöjdsarbete (mast-/stolparbete), inkl arbets-EKG
 • Försäkringsintyg, arbetsskada, m.m
 • Arbetsförmågebedömningar
 • Lungfunktionsmätningar

Prästgårdskliniken Privatläkare i Göteborg - Hälsokontroller i arbetslivet

Kontakta oss direkt för mer information

Du är välkommen att kontakta oss direkt för vidare information och svar på Dina frågor om de hälsoundersökningar vi erbjuder.

Mer från Prästgårdskliniken

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Indraget körkort?

prastgardskliniken-privatlakare-goteborg-jumbotron-bkg-test4

Om att bli avtalspatient på Prästgårdskliniken


Alltid samma läkare – Din egen, fria besök och medicinsk rådgivning, utan att behöva vänta och på tider som passar dig: 2 700 kr/år