Indraget körkort

Förlorat körkortet, vad händer nu?

Om du har fått ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år behöver du ansöka om ett nytt körkortstillstånd hos Transportstyrelsen och bifoga ett läkarintyg.

Vi kan hjälpa dig med med läkarintyg som krävs efter exempelvis

  • Återkallat körkort efter trafiknykterhetsbrott /rattfylleri.
  • Narkotikabrott, tidigare missbruk, LOB, beroendediagnos eller läkares anmälan.

Vi träffar dig först för ett inskrivningssamtal. Tillsammans går vi igenom steg för steg vad som kommer att ske. Det är viktigt att du har med ditt föreläggande från Transportstyrelsen vid det första mötet. Om du tar mediciner som kan påverka dina prover behöver du ta med din medicinlista eller påvisa dina recept.

Beroende på vad som står i ditt föreläggande kommer vi därefter att kalla dig för provtagning.

Kallelserna kommer med kort varsel och det är krav från Transportstyrelsen.

Priser:

  • Intyg alkolås till Transportstyrelsen inkl. drogtester och blodprover (CDT och G-GT): 2 970:-
  • Drogtest komplett med 5 urinanalyser (amf, THC, opiat, benso, kokain): 1 100:-
  • Intyg till Transportstyrelsen: 600:- (Inkluderar läkarbesök.)
  • Drogtest komplett enl. ovan inkl. blodprover (CDT och G-GT) och intyg: 2 365:-
  • Blodprover alkoholmarkörer (CDT, G-GT): 880:-

Välkommen att kontakta oss för mer information på info@prastgardskliniken.se
 eller ring oss direkt på 0700-90 45 05.

Mer från Prästgårdskliniken

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Hälsokontroller i arbetslivet

prastgardskliniken-privatlakare-goteborg-jumbotron-bkg-test4

Om att bli avtalspatient på Prästgårdskliniken


Alltid samma läkare – Din egen, fria besök och medicinsk rådgivning, utan att behöva vänta och på tider som passar dig: 2 700 kr/år