Suspended driver's license

Lost driver's license, what happens now?

Om du har fått ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år behöver du ansöka om ett nytt körkortstillstånd hos Transportstyrelsen och bifoga ett läkarintyg.

Vi kan hjälpa dig med med läkarintyg som krävs efter exempelvis

  • Revoked driver's license after road sobriety offence / drunk driving.
  • Drug crime, previous abuse, LOB, addiction diagnosis or doctor's report.

Vi träffar dig först för ett inskrivningssamtal. Tillsammans går vi igenom steg för steg vad som kommer att ske. Det är viktigt att du har med ditt föreläggande från Transportstyrelsen vid det första mötet. Om du tar mediciner som kan påverka dina prover behöver du ta med din medicinlista eller påvisa dina recept.

Beroende på vad som står i ditt föreläggande kommer vi därefter att kalla dig för provtagning.

Kallelserna kommer med kort varsel och det är krav från Transportstyrelsen.

Priser:

  • Intyg alkolås till Transportstyrelsen inkl. drogtester och blodprover (CDT och G-GT): 2 970:-
  • Drogtest komplett med 5 urinanalyser (amf, THC, opiat, benso, kokain): 1 100:-
  • Intyg till Transportstyrelsen: 600:- (Inkluderar läkarbesök.)
  • Drogtest komplett enl. ovan inkl. blodprover (CDT och G-GT) och intyg: 2 365:-
  • Blodprover alkoholmarkörer (CDT, G-GT): 880:-

You are welcome to contact us for more information at info@prastgardskliniken.se
 or call us directly at 0700-90 45 05.

More from Prästgårdskliniken

Alcohol and drugs in the workplace

Health checks in the workplace

prastgardskliniken-privatlakare-goteborg-jumbotron-bkg-test4

Om att bli avtalspatient på Prästgårdskliniken


Alltid samma läkare – Din egen, fria besök och medicinsk rådgivning, utan att behöva vänta och på tider som passar dig: 2 700 kr/år