Contact us

You are welcome to contact us at Prästgården, we would be happy to answer any questions you may have!

Phone: ,
Email:
info@prastgardskliniken.se

Address:
Prästgårdskliniken
Vallda kyrkbyväg 6
434 90 Vallda

More from Prästgårdskliniken

Health checks in the workplace

Alcohol and drugs in the workplace

prastgardskliniken-privatlakare-goteborg-jumbotron-bkg-test4

Om att bli avtalspatient på Prästgårdskliniken


Alltid samma läkare – Din egen, fria besök och medicinsk rådgivning, utan att behöva vänta och på tider som passar dig: 2 700 kr/år