Vaccinations

At Prästgårdskliniken, we help you with different types of vaccinations and travel protection, e.g.:

  • Year-round TBE vaccination (tick-borne encephalitis)
  • Jaundice (Havrix or Twinrix)
  • Seasonal flu vaccination
  • Chickenpox
  • Cholera
  • Tourist's diarrhea
  • Malaria tablets
  • Top-up of basic protection, e.g., tetanus, diphtheria and polio


Prästgården Privatläkare Göteborg - Vaccinationer

Contact us

Prices

prastgardskliniken-privatlakare-goteborg-jumbotron-bkg-test4

Om att bli avtalspatient på Prästgårdskliniken


Alltid samma läkare – Din egen, fria besök och medicinsk rådgivning, utan att behöva vänta och på tider som passar dig: 2 700 kr/år