Priser

Här finner Du priser för våra undersökningar och tjänster. För företag tillkommer 25 % moms för hälsokontroller, intyg, rehabilitering, m.m. som ej inbegriper sjukvård. Söker Du pris för något som inte står listat här är Du välkommen att kontakta oss.

Läkarbesök

 • Läkarbesök, ej avtalspatienter: 600:-

(exkl. blodprover, röntgen, mm)

 • Specialistvårdsavtal helår: 2 700:-

(fria besök under ett år, en initial allmänmedicinsk undersökning erbjuds, självkostnadspriser på övriga prover)

 • Blodtrycks- eller blodsockerkontroller, per besök: 300 :-

(utan andra medicinska frågeställningar, inkl. provtagning, rådgivning och recept. Recept utfärdas för ett år)

Receptförnyelse

Om Du redan är patient hos oss och endast önskar förnya Ditt recept kan Du göra det här.

Hälsoundersökningar

 • Hälsoundersökning KOMPLETT – avtalspatient: 2 000 :-
 • Hälsoundersökning KOMPLETT – ej avtalspatient : 2 600:-
 • Hälsoundersökning BAS – avtalspatient: 1 000 :-
 • Hälsoundersökning BAS – ej avtalspatient: 1 600:-
 • Hälsoundersökning TRÖTTHET: 1 700:-
 • Hälsoundersökning AKTIV: 2 000:-
 • Hälsoundersökning INFÖR TÄVLING: 2 800:-
 • Hälsoundersökning SENIOR: 1 800:-
 • Hälsoundersökning GRAVID: 1  800:-
 • Hälsoundersökningar för företag och personal: Kontakta oss för offert

I samtliga hälsoundersökningar ingår medicinsk undersökning av läkare, provtagning, rådgivning samt återrapportering av provsvar. Ytterligare uppgifter om vilka prover som ingår, se Hälsoundersökningar.

Önskas provtagning utöver de som framgår på sidan för hälsoundersökningar tillkommer kostnad för detta. Fråga oss om Hälsoundersökning PLUS.

 

_DSC4278

 

Övriga undersökningar och intyg enlig Arbetsmiljöverket (AFS 2005:6 och senare)

 • Körkort, ansökan och förnyelse alla klasser (även CDE, taxi) inkl. syntest (elektronisk inrapportering): 950:-
 • Alkolåsansökan till Transportstyrelsen inkl. intyg, drogtester och blodprover (CDT och G-GT): 3000:-
 • Drogtest komplett med 5 urinanalyser (amf, THC, opiat, benso, kokain): 1 200:-. Kostnad för intyg till Transportstyrelsen: 550:-
 • Drogtest komplett enl. ovan inkl. blodprover (CDT och G-GT) och intyg: 2 350:-
 • Blodprover alkoholmarkörer (CDT, G-GT): 800:-
 • Arbete eller studier utomlands: 950 :- Ev. lungröntgen, vaccinationer, PPD (tuberkulostest) tillkommer
 • Spårvägspersonal (lokförare m fl,): 2 800:- Kostnad för drogtest, blodprover (CDT, G-GT) tillkommer
 • Dykundersökning, fritid: 950:-
 • Dykundersökning inkl spirometri exkl. arbets-EKG:      1 980:-
 • Dykundersökning, yrkesdykarbete enl. AFS/EDTC inkl spirometri och arbets-EKG:      2 750:-
 • Rök- och kemdyk, inkl. spirometri och arbets-EKG: 2 750:-
 • Intyg för livsmedelsanställda: 1 000:-
 • Höghöjdsarbete/mast- och stolpintyg enl. AFS inkl. spirometri och arbets-EKG:   2 750:-
  • Periodisk kontroll (årlig undersökning): 2 200:-
 • Adoption inkl provtagning (HIV) : 1 100:-, exkl provtagning: 950:-
 • Kuskintyg/travlicens: 1 100:-
 • Invaliditetsintyg försäkringsärenden: 2 500:-
 • Intyg vid nytecknande av försäkring inkl ev provtagning: 2 500:-
 • Härdplastintyg: 1 320:-
 • Asbest intyg: 1 820:-, inkl röntgen
 • Nattarbete: 1 100:-
 • Radiologiskt arbete: hälsoundersökning 1 250:-, periodisk kontroll: 950:-
 • Sjöfolk: 1 250:-
 • Offshore norsk kontinentalsockel: 2 200:-
 • Enbart arbetsprov på ergometercykel med EKG: 750:- (för dig som tränar, fritidsdykare m fl)

 

Enskilda prover och undersökningar

 • Ämnesomsättning (sköldkörtelprover): 350:-
 • PSA-prov (prostata): 350:-
 • Blodsocker: 100:-
 • Blodvärde: 100:-
 • Blodtryck: 100:-
 • EKG i vila: 300:-
 • Spirometri: 200:-
 • Mätning av underhudsfett, kroppsfett (visceralt fett), muskelmassa, basalmetabolism, längd, vikt, BMI och midjemått: 300:-
 • PPD (tuberkulostest): 550:-

 

_DSC4276

Företagshälsovård

Till skillnad från de större företagshälsovårdsbolagen tecknar vi avtal utifrån Era egna behov på företaget, inga s k ramavtal. Kontakta oss, så diskuterar vi tillsammans vad Ni behöver inom företagshälsovård för Ert företag!

Hos oss kan Ni bland annat teckna:
 • Företagshälsovårdsavtal
 • Tillgänglighetsavtal (rådgivning, konsultation)
 • Specialistvårdsavtal för företag och anställda (allt inom sjukvård, behandling, utredning)

Priser enligt offert.

 

Vaccinationer

Läs mer om våra vaccinationer på denna länk.

Pris per dos

 • TBE vuxen 450:- barn 400:- inkl rådgivning
 • Influensa: >65 år: 60:-, <65 år: 200:-
 • Gulsot (hepatit A) Havrix, vuxen 435:- barn 0-15 år 320:- inkl reserådgivning
 • Gulsot (hepatit B) Engerix, vuxen 380:- barn 0-15 år 350:- inkl reserådgivning
 • Gulsot Twinrix (hepatit A+B): vuxen: 650:-, barn 0-15 år: 500:- inkl reserådgivning
 • Dukoral: 500:- (vaccin förskrivs på recept vid besöket)
 • Stelkramp: 425:-
 • Boostrix Polio: 425:-
 • Vattkoppor: 800:-
 • Bältros: 300:- (vaccin förskrivs på recept inför besöket)

Kom i kontakt med oss

Du kommer enkelt i kontakt med oss på denna länk.