För ett tag sedan fick vi ett mail från en student som fått en diagnos som kan komma att påverka hens fortsatta studier och som kanske ställer yrkesvalet på ända (mailet är anonymiserat av mig):

”Hej mitt namn är X och jag läser sjökaptensprogrammet på Skola Y. Jag har precis fått reda på att jag har diabetes typ 1 (insulinbehandlande) och min fråga är då om ni kan utfärda läkarintyg för sjöfolk eller om detta skulle vara ett hinder? 

Tacksam för svar!” 

 

Så här svarade vi:

 

”Hej X!

 Regelverket säger som följer:

 ”Diabetes utgör i många fall hinder för tjänstgöring. En redan yrkesverksam sjöman som fått diabetes kan dock medges att vara kvar i yrket, om sjukdomen är under god kontroll. Insulinkrävande fall och fall med allvarliga kärlkomplikationer medför att sjömannen i allmänhet inte bör tjänstgöra till sjöss i obegränsad fart.”

Diabetes typ 1 (insulinkrävande) innebär alltså hinder för tjänst i obegränsad fart. Däremot kan tjänstgöring godkännas för begränsad eller inre fart. Vi misstänker att det i det enskilda fallet är upp till Transportstyrelsens läkare att avgöra detta. TS har egna specialistläkare som avgör om man kan få dispens.

 Du är hjärtligt välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar.”

 

Jag vet inte hur det gick sedan, om X beslöt att byta yrkesbana eller om hen fortsatte utifrån de egna förutsättningarna. Men det är alltså så att i vissa yrken ställs lagstadgade minimikrav på hälsotillstånd och funktionsförmåga, vilket måste dokumenteras via medicinska undersökningar. Läs om vilka yrken det kan röra sig om och varför det kan vara värt att ha koll på sin hälsostatus inför ett yrkesval i denna överskådliga rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin:

Centrum för Arbets- och miljömedicins Kontroller i arbetslivet