Alkohol och droger på arbetsplatsen

Minst var tionde person i arbetslivet har en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion. En allt större del av den vuxna befolkningen har använt illegala droger under det senaste året och andelen positiva drogtest (urinprov) bland arbetsplatsprover har ökat.

Hur påverkar ovanstående siffror din arbetsplats? Mer konkret, vad händer om en kollega är påverkad på jobbet? Risken för personskador, anläggningsskador, finansiella skador ökar och i slutändan kanske även omvärldens bild av ert företag förändras.

Det är viktigt att ni har en uttalad alkohol- och drogpolicy som alla anställda tagit del av och också godkänt. Saknar ni en sådan idag hjälper vi er gärna.

För att minska riskerna för bruk på arbetsplatsen (eller på fritiden som kan påverka arbetet) rekommenderar vi nyanställningstester och slumpmässiga tester. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att ta ett helhetsgrepp för att garantera en alkohol- och drogfri arbetsplats.

Mer från Prästgårdskliniken

Hälsoundersökning och läkarbesök i ett

På Prästgårdskliniken erbjuder vi hälsoundersökningar för såväl privatpersoner som företag. Det är alltid vår läkare som genomför hälsokontrollen.

Indraget körkort?

Om du har fått ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år behöver du ansöka om ett nytt körkortstillstånd och bifoga ett läkarintyg.

prastgardskliniken-privatlakare-goteborg-jumbotron-bkg-test4

Om att bli avtalspatient på Prästgårdskliniken


Alltid samma läkare – Din egen, fria besök och medicinsk rådgivning, utan att behöva vänta och på tider som passar dig: 2 700 kr/år