Vi har fått en del frågor kring vad det innebär för privatpersoner att vara listad patient på Prästgårdskliniken. Därför tänkte jag försöka reda ut begreppen något här idag. 

 

Som privatperson och medborgare i Sverige är Du listad hos en vårdcentral, antingen genom aktivt eget val eller så blir Du automatiskt listad på den vårdcentral som ligger närmast Din bostad. De kan heta olika på olika ställen i landet, till exempel hälsocentral, husläkarmottagning eller distriktsläkarmottagning. Vårdcentralens verksamhet är finansierad via landstinget och där finns alltid en läkarmottagning och oftast en distriktssköterskemottagning, mödravårdscentral, barnavårdscentral och sjukgymnast. De har oftast öppet mellan kl. 08 och 17, ibland senare.

Prästgårdskliniken är en privat husläkarmottagning, vilket innebär att vi inte är anslutna till landstinget. Det i sin tur innebär att våra priser är högre än vårdcentralens. Den stora fördelen är dock att Du alltid träffar samma läkare vid varje besök, utan långa väntetider och på tider som passar Dig (dag- eller kvällstid) samt att Du får den tid Du behöver för besöket hos läkaren. Detta skapar en personlig och förtroendefull relation mellan patient och läkare.

För Dig som behöver söka läkare oftare, eller som inte behöver det men vill vara säker på att få träffa Din läkare snabbt när Du väl behöver, kan det vara lönsamt i såväl pengar som tid att teckna privat specialistvårdsavtal med Prästgårdskliniken. Att ha ett privat specialistvårdsavtal med Prästgårdskliniken innebär att Du för en låg årskostnad har fri tillgång till besök och medicinsk rådgivning. Du får också de mediciner som Du är van vid sedan tidigare. För Dig som avtalspatient är också hälsokontrollerna rabatterade.

Att Du har avtal med oss innebär inte att Du inte längre är listad hos vårdcentralen, utan avtalet kompletterar listningen hos vårdcentralen.

Avtalet löper under 12 månader från det att inbetalning skett, till en kostnad av 2 500 kr. Under denna tid är Du välkommen att besöka mottagningen upp till åtta gånger utan kostnad. Besök utöver detta kostar 200 kr (ord. pris 520 kr per besök). Vanliga rutinprover (blodtryck, blodsocker, blodvärde, sänka, urinprov) ingår om så behövs i besöken och hälsoundersökningarna är rabatterade. Övriga prover som skickas till laboratorium debiteras till självkostnadspris.

Allmänmedicinsk rådgivning via telefon och mail är gratis under avtalsperioden. Om vi inte kan ta Ditt samtal direkt, är vår ambition att ge Dig svar via telefon eller mail så snart vi kan. Som avtalspatient har Du också automatiskt företräde framför andra patienter och vår målsättning är att Du ska få en tid på mottagningen snarast efter att Du kontaktat oss. I regel är mottagningen inte öppen under helgerna, men Du är alltid välkommen att höra av Dig ändå, så ska vi se vad vi kan göra för Dig.

Mot slutet av avtalsperioden kommer vi att kontakta Dig för att höra efter om Du vill förlänga avtalet ytterligare ett år, samt hur Du har upplevt det att vara patient hos oss.

 

Låter det här som något för Dig? Tveka inte att höra av dig till oss via telefon eller mail. Gör det redan idag.