Alla som arbetar till sjöss måste ha ett speciellt läkarintyg. Olika länder utformar det efter sina egna behov, men det finns fastställda krav på syn och hörsel som alltid måste uppfyllas. Prästgårdsklinikens läkare Ola Madsen utfärdar sjöfolksintyg, inklusive Manila.

 

När en sjöman mönstrar på måste han eller hon alltid ha med sig ett giltigt läkarintyg.

Läkarintyg för sjöfolk behövs i följande situationer:

 • Vid vissa utbildningar är det ett inträdeskrav att sjömannen ska kunna uppvisa ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.
 • Vid ansökan om behörighet för fartygsbefäl och maskinbefäl via Transportstyrelsen ska du kunna uppvisa att de föreskrivna syn- och hörselkraven är uppfyllda. Detta gäller även vid ansökan om specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS.
 • Vid sjötjänstgöring ska läkarintyget i original finnas ombord.

Ett läkarintyg utfärdas genom att läkaren genomför en läkarundersökning för att klargöra att man inte har någon sjukdom eller något annat kroppsligt hinder som skulle kunna innebära en fara för en själv eller för andra ombord.

De medicinska kraven varierar beroende på det aktuella fartområdet och i vilken befattning man ska tjänstgöra i.

 

Det kan vara bra att ha koll på hur lång giltighetstid läkarintyget har. Vid tillfället för behörighetsansökan får läkarintyget inte vara äldre än två år. Detta gäller även om läkarintyget har en giltighetstid om 4 år.

Följande giltighetstider gäller för läkarintyg för sjöfolk vid tjänstgöring:

 • Om sjömannen inte har fyllt 18 år är giltighetstiden 1 år.
 • Om läkarintyget gäller obegränsad eller begränsad fart är giltighetstiden 2 år.
 • Om läkarintyget gäller för inre fart eller för fiskare är giltighetstiden 4 år.
 • Om läkaren begränsar till kortare tid än föreskrivet är det läkarens giltighetstid som gäller.

För mer information om intyg för sjöfolk, kolla här

 

Exempel på övriga intyg som Prästgårdsklinikens läkare kan hjälpa Dig med:

 • Hälsoundersökning för anställda, inkl nyanställningsundersökningar
 • Hälsoundersökningar för skift/nattarbetare
 • Undersökningar för livsmedelsanställda
 • Körkort inom alla klasser
 • Hälsokontroller för yrkesdykare EDTC och AFS 2005:6.
 • Intyg offshore för norsk kontinentalsockel
 • Intyg för norska dykare
 • Arbeten inom spårväg, lokförare, m.m
 • Rök, kemdykning enl AFS 2005:6
 • Sjöfolksintyg, inkl. Manila
 • Joniserande strålning
 • Härdplastundersökning
 • Arbete med asbest och fibrosbildande damm
 • Höghöjdsarbete (mast-/stolparbete), inkl arbets-EKG enl AFS 2005:6
 • Försäkringsintyg, arbetsskada, m.m
 • Arbetsförmågebedömningar
 • Lungfunktionsmätningar

Välkommen!