Detta är en tvingande (lagstadgad) hälsoundersökning för personer som ska arbeta på höjd som överstiger 13 meter i mast eller stolpe, enligt AFS 2000:6 Mast- och stolparbete samt AFS 2005:6 § 41 – § 45 Medicinska kontroller i arbetslivet. Undersökningen skall ligga till grund för bedömning av den undersöktes tjänstbarhet för mast- och stolparbete.

De periodiska undersökningarna görs med högst ett års mellanrum.

Målgrupp

Personer som ska bli och som är sysselsatta i mast- och stolparbete.

Upplägg

Hälsoundersökningen utförs av företagssköterska samt företagsläkare med specialistkompetens.

 

Innehåll

  • EKG
  • Spirometri (lungfunktionstest)
  • Vikt, längd, midjemått
  • Blodtryck (ortostatiskt prov)
  • Blodvärde, Blodsocker, blodfetter
  • Synundersökning
  • Hörseltest
  • Läkarundersökning
  • (Arbets-EKG, åldersrelaterat)*
  • Tjänstbarhetsintyg  

*Arbetsprov utförs åldersrelaterat enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift; på personer yngre än 40 år vart 5:e år, 40-49 år vartannat år och årligen på personer äldre än 50 år.

 

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida