Företagshälsovård i Halmstad & Falkenberg

Prästgårdskliniken erbjuder företagshälsovård till små och medelstora företag kring Halmstad och Falkenberg med individuellt upplägg utifrån Era behov!

Företagshälsovård för ett långsiktigt hälsoarbete

Som företagare har Du ansvar för att skapa en arbetsmiljö som både är trygg och säker och som bidrar till att Dina medarbetare trivs och mår bra på jobbet. Aktivt hälsovårdsarbete är en viktig komponent i detta. Genom att exempelvis erbjuda regelbundna hälsokontroller, aktiva åtgärder för god ergonomi och kanske även hälsorådgivning så bidrar Du till att få friskare medarbetare som mår bättre på jobbet. 

 

Vi trycker gärna lite extra på ordet hälsa i hälsovård. Det är alltid bättre att arbeta proaktivt för välmående på arbetsplatsen än att vänta tills det behövs sjukvård. Att investera i företagshälsovård är att investera i Din egen verksamhet och Dina medarbetares välmående. På Prästgårdskliniken erbjuder vi företagshälsovård till små och medelstora företag kring Halmstad, Falkenberg och andra orter i Halland som önskar en engagerad partner och ett långsiktigt samarbete för en bättre hälsa på hela företaget.

 

Självklart finns vi där vid Er sida när det finns behov av åtgärder för rehabilitering vid eventuella skador, sjukskrivningar, hantering av stressrelaterade besvär, missbruksproblematik och annat som kan uppstå på en arbetsplats. Vi arbetar också med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka samt med arbetsmiljöfrågor, hälsokontroller och olycksfallsförebyggande arbete. Vår målsättning är att kunna erbjuda en heltäckande företagshälsovård som hjälper er både förebyggande och vid behov av specifika åtgärder.

Varför är företagshälsovård så viktigt?

Företagshälsovården är en resurs för företaget och fyller en viktig funktion när det gäller att förebygga, utreda och behandla sjukdomar eller skador i arbetet eller som kan ha med arbetet att göra. Det är mycket viktigt att detta görs på rätt sätt och av kompetent personal. 

Det övergripande ansvaret har företagsläkaren, som är en specialistutbildad läkare i hälso- och sjukvårdsfrågor för arbetslivet. Prästgårdsklinikens företagsläkare har flerårig erfarenhet av arbete med många olika sorters företag, stora som små.

Våra tjänster inom företagshälsa

Vi välkomnar små och medelstora företag i Halland när det gäller bland annat:

  • Hälsokontroller i arbetslivet, t ex lagstadgade kontroller och regelbundna hälsoundersökningar av anställda. Läs gärna mer här.
  • Hälso- och friskvårdsfrågor
  • Sjukgymnastik och ergonomisk rådgivning
  • Allmänna medicinska frågor av olika slag
  • Vaccinationer
  • Hjälp i rehabilitering av långtidssjukskrivningar, anställda med hög ströfrånvaro, omplaceringsutredningar, etc.
  • Hjälp att utveckla företagets policy inom alkohol- och drogfrågor. Prästgårdsklinikens ansvarige läkare är godkänd MRO-läkare.

Våra avtalstyper inom företagshälsovård i Falkenberg & Halmstad

Med öppenhet och flexibilitet som utgångspunkt kan vi erbjuda individuellt anpassade lösningar för olika företag och deras anställda, alltid till förmånliga priser. Med kontinuerlig kontakt kan kvaliteten i arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt upptäcka hälsorisker.

 

Hos oss kan Ni bland annat teckna:

  • Företagshälsovårdsavtal
  • Tillgänglighetsavtal
  • Specialistvårdavtal för företag och anställda

Kontakta oss för mer information och offert

Till skillnad från de större bolagen inom företagshälsovård så tecknar vi alltid avtal utifrån Era specifika behov på företaget, inga så kallade ramavtal. Vårt motto är att man bara ska betala för de tjänster som man har behov av. Kontakta oss, så går vi tillsammans igenom vad Ni behöver inom företagshälsovård för Ert företag och tar fram ett avtal som är anpassat just för Er.

Kontakta oss

 

Verifikation