Företagshälsovård i Göteborg och Halland

Prästgårdskliniken erbjuder företagshälsovård till små och medelstora företag, med individuellt upplägg utifrån Era behov!

Varför är företagshälsovård så viktigt?

Företagshälsovården är en resurs för företaget och fyller en viktig funktion när det gäller att förebygga, utreda och behandla sjukdomar eller skador i arbetet eller som kan ha med arbetet att göra. Det är mycket viktigt att detta görs på rätt sätt och av kompetent personal. Det övergripande ansvaret har företagsläkaren, som är en specialistutbildad läkare i hälso- och sjukvårdsfrågor för arbetslivet. Prästgårdsklinikens företagsläkare har flerårig erfarenhet av arbete med många olika sorters företag, vissa med ett par tusen anställda. Vi arbetar också med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka samt med arbetsmiljöfrågor, hälsokontroller, olycksfallsförebyggande arbete, hjälp vid sjukskrivningar, mm. Vi tillhandahåller även hjälp med krishantering, missbruk, stressrelaterade besvär och mycket annat som kan förekomma i arbetslivet.

Vi välkomnar små och medelstora företag när det gäller bl a:

 • Hälsokontroller i arbetslivet, t ex lagstadgade kontroller och regelbundna hälsoundersökningar av anställda
 • Hälso- och friskvårdsfrågor
 • Sjukgymnastik och ergonomisk rådgivning
 • Allmänna medicinska frågor av olika slag
 • Vaccinationer
 • Hjälp i rehabilitering av långtidssjukskrivningar, anställda med hög ströfrånvaro, omplaceringsutredningar, etc.
 • Hjälp att utveckla företagets policy inom alkohol- och drogfrågor. Prästgårdsklinikens ansvarige läkare är godkänd MRO-läkare.

Med öppenhet och flexibilitet som utgångspunkt kan vi erbjuda individuellt anpassade lösningar för olika företag och deras anställda, till förmånliga priser. Med kontinuerlig kontakt kan kvaliteten i arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt upptäcka hälsorisker.

Hos oss kan Ni bland annat teckna:
 • Företagshälsovårdsavtal
 • Tillgänglighetsavtal
 • Specialistvårdsavtal för företag och anställda

Kontakta oss för mer information och offert

Till skillnad från de större företagshälsovårdsbolagen tecknar vi avtal utifrån Era egna behov på företaget, inga s k ramavtal. Vårt motto är att man inte ska betala för något som man inte har behov av. Kontakta oss, så diskuterar vi tillsammans vad Ni behöver inom företagshälsovård för Ert företag!

Samarbeten för företagshälsa:

Unikt och vetenskapligt koncept

Sjukdom har inte alltid enbart med arbetet att göra. Det viktiga är att se till helheten och hur hela individen fungerar – i arbetet och rent allmänt. Därför har vi har länkat samman företagshälsovård, frisk-och sjukvård i ett samarbete med Med.Dr, forskare och Lic Personlig tränare Louise Andersson, Vetenskapshälsan AB. Tillsammans erbjuder vi ett helt unikt, vetenskapligt baserat koncept för en rad olika hälsofrågor, med syftet att få alla anställda att må och producera så bra som möjligt.

Partnerskap för förbättrad folk- och företagshälsa

Genom samarbete med gymet Actimera i Vallda kan vi erbjuda förmånliga paketlösningar för företag och personal. Actimeras sjukgymnast, instruktör och personliga tränare Helena Cato är även en resurs för Prästgårdskliniken avseende bland annat ergonomisk rådgivning, sjukgymnastik, smärtlindring och mekanisk diagnostik och terapi (MDT). Läs mer här

 

Vi är här för Dig!

I nära samarbete med FysioForum i Kungsbacka erbjuder vi företagshälsovård och behovsanpassad sjukgymnastik i form av manuell behandling och/ eller träning. I FysioForums utbud ingår bland annat:

 • Smärtbehandling
 • Akupunktur
 • Neurologi
 • Idrottsmedicin
 • Träning
 • OMT
 • Reumatologi
 • Graviditets- och klimakteriebesvär
 • Mensendieckbehandling
 • Mekanisk diagnostik och terapi enligt McKenzie
 • Löp- och fotklinik
 • Medicinsk yoga
 • Avspänning/stresshantering

http://www.ergonomiakuten.se/