På senare tid har det varit många utspel i pressen kring den oroväckande ökningen av ohälsa i Sverige.

På socialförsäkringsministerns presskonferens kring regeringens åtgärdsprogram förra veckan poängterades att arbetsgivaren är den viktigaste rehabiliteringsaktören och att kraven på arbetsgivarens ansvar kommer att stärkas. Det innebär att de som missköter sig också kan få betala för det.

Vi fick även veta att Försäkringskassans stöd till arbetsgivare ska utvecklas, det arbetsplatsnära stödet ska utvärderas och vid behov utvecklas samt, inte minst, att:

En arbetsgivare som har en fullt utbyggd företagshälsovård och som också arbetar förebyggande skulle kunna premieras ekonomiskt”.halsa1

Annika Strandhäll påpekade också att det är hög tid att få ordning på företagsläkarutbildningen.

Nu återstår bara att gå från ord till handling och branschen är beredd att anta den utmaningen!

Se hela presskonferensen här.

 

Källa: Sveriges företagshälsor