Alkohol och droger på arbetsplatsen

Minst var tionde person i arbetslivet har en förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion. Ungefär 3% av den vuxna befolkningen har använt illegala droger under det senaste året och andelen positiva drogtest (urinprov) bland arbetsplatsprover har ökat.

Hur påverkar ovanstående siffror din arbetsplats? Mer konkret, vad händer om en kollega är påverkad på jobbet? Risken för personskador, anläggningsskador, finansiella skador ökar och i slutändan kanske även omvärldens bild av ert företag förändras.

Det är viktigt att ni har en uttalad alkohol- och drogpolicy som alla anställda tagit del av och också godkänt. Saknar ni en sådan idag hjälper vi er gärna.

För att minska riskerna för bruk på arbetsplatsen (eller på fritiden som kan påverka arbetet) rekommenderar vi nyanställningstester och slumpmässiga tester. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att ta ett helhetsgrepp för att garantera en alkohol- och drogfri arbetsplats.